Kasíno Tipsport vstupný bonus 💯 až do výšky €1,000

Kasíno Tipsport servíruje vstupný bonus do výšky €1,000 pre všetkých nových hráčov, ktorí úspešne dokončia registráciu a overia svoju totožnosť. Tipsport ponúka zábavné hry v novom online kasíne a množstvo pravidelných kasínových turnajov o tisíce eur. Môžete naskočiť do svojich obľúbených hier s parádnym bonusom až do výšky €1,000, ktorý zvýši hodnotu vášho hrania.

Kasíno Tipsport vstupný bonus
Kasíno Tipsport vstupný bonus

Aký veľký vstupný bonus Tipsportu získaš závisí od výšky prvého vkladu. Vstupný bonus je rozdelený do siedmich hladín. Vstupný bonus je potrebné pretočiť 20-krát, aby vám kasíno Tipsport vyplatilo jeho hodnotu na hráčske konto. Úrovne bonusu si môžete pozrieť v prehľadnej tabuľke nižšie:

Kasíno Tipsport vstupný bonus tabuľka
Kasíno Tipsport vstupný bonus – Tabuľka hladín

Na získanie bonusu je potrebné samozrejme dokončiť registráciu so všetkými údajmi a mať plne aktívny účet. Následne si môže hráč vybrať požadovanú úroveň bonusu a potom môže vložiť peniaze na účet. Hneď po prvom vklade si treba aktivovať bonus tlačidlom „Chcem tento bonus“ v záložke Kasíno, sekcia Bonusy.

Jednotlivé hry v kasíne Tipsportu prispievajú do plnenia podmienok rozlične. Výherné automaty 100% a ruleta 10%. Lehota na získanie bonusu bola stanovená na 30 dní od jeho aktivácie. V prípade nesplnenia podmienok v danom čase bonus prepadne.

Kasíno Tipsport Vstupný bonus – Kompletné podmienky:

1. Ponuka Kasíno vstupného bonusu definovaného týmito podmienky môžu využiť iba fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. A ktoré splnili podmienky účasti na Internetových hrách v súlade so zákonom č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Herným plánom (ďalej len „Hráči“), ktorí splnia súčasne nasledujúce podmienky:

a) sa riadne zaregistrujú v spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. a splnia všetky podmienky procesu registrácie. Kasíno vstupný bonus teda nemôže byť využitý s nedokončenou registráciou;

b) sa prihlásia na svoj herný účet prostredníctvom internetovej aplikácie. A vložia na svoj herný účet prvý vklad v minimálnej výške 10 EUR a až v tomto okamihu im bude na ich hernom účte sprístupnená ponuka Kasíno vstupný bonus s možnosťou jej unikátneho využitia. Na ďalšie, opakované vklady sa táto ponuka nevzťahuje;

c) využijú ponuku Kasíno vstupný bonus podľa písm. b) tohto bodu a odsúhlasia tieto podmienky pre použitie Kasíno vstupného bonusu (ďalej aj ako „Vstupný bonus“) a to tým, že sa dobrovoľne rozhodnú pre jeho aktiváciu (chcem Vstupný bonus) v bonusovej ponuke na ich hernom účte.

2. Vstupný bonus je definovaný rozpätím hodnoty prvého vkladu na herný účet. Avšak jeho maximálna poskytovaná hodnota predstavuje 1 000 bonusových prostriedkov €. Minimálna výška vkladu pre získanie vstupného bonusu predstavuje 10 EUR. Výška poskytnutého bonusu sa riadi daným rozpätím výšky prvého vkladu. Pozrite hodnoty Vstupného bonusu v tabuľke:

Upozornenie: bonusové prostriedky sa na hernom účte zobrazujú aj v EUR. Avšak vždy v súvislosti s uvedením hodnoty „Kasíno bonusu“, na rozdiel od zostatku herného účtu v reálnych peňažných prostriedkoch v EUR, s ktorým môže Hráč voľne disponovať.

3. Využitie Vstupného bonusu podlieha podmienkam pretočenia.

Pretočenie znamená vykonanie vkladov na stávky v internetových hrách v internetovom kasíne. Vstupný bonus, ktorý Hráč môže získať (v maximálnej výške 1 000 bonusových prostriedkov ( EUR ) – viď k tomuto podrobne bod 7.) bude prevedený na peňažné prostriedky a pripísaný k zostatku tipujúceho na hernom účte až po vykonaní (realizovaní) vkladov na stávky v internetových hrách v internetovom kasíne v minimálnej hodnote 20-násobku hodnoty nároku na Vstupný bonus (ďalej len „podmienka pretočenia“). Podmienku pretočenia Vstupného bonusu podľa predchádzajúcej vety možno plniť pri všetkých hrách Tipsport kasíno, avšak každá hra prispieva do plnenia podmienky pretočenia iným percentom:

– hazardné hry na výherných prístrojoch prispievajú do plnenia pretočenia 100 %
– stolové hry – ruleta prispieva do plnenia pretočenia 10%

Ak Hráč uzavrie stávku na rulete vo výške 100 EUR, bude na účely plnenia podmienky pretočenia zarátaná iba suma 10 EUR (10% z uzavretej stávky 100 EUR).

4. Vstupný bonus bude pripísaný do peňažného zostatku v EUR na hernom účte a Hráč tak dostane možnosť voľne disponovať s týmito peňažnými prostriedkami, t.j. môže ich vybrať z herného účtu alebo znova použiť v ďalšej účasti na všetkých hazardných hrách za predpokladu, že podmienku pretočenia splní do 30 dní od aktivácie Vstupného bonusu spôsobom uvedeným v bode 1. písm. c) týchto podmienok a zároveň počas plnenia podmienok pretočenia nedôjde k výberu peňažných prostriedkov z herného účtu.

Ak nebudú podmienky na získanie Vstupného bonusu splnené v stanovenej lehote alebo hráč počas plnenia podmienky pretočenia uskutoční výber peňažných prostriedkov z herného účtu, Vstupný bonus a všetky bonusové ceny z neho získane prepadnú.

5. Kasíno bonusové prostriedky možno použiť len pre hru v produkte Kasíno.

Nemožno ich využiť v súvislosti s účasťou na kurzových stávkach.

6. Každý Hráč má po aktivácii Kasíno vstupného bonusu na svojom hernom účte zostatok v reálnych EUR a vždy hrá najprv za svoj reálny zostatok v EUR. Tieto stávky, sa už započítavajú do plnenia Podmienky pretočenia.

7. Po splnení podmienok pretočenia vzniká Hráčovi nárok na peňažné prostriedky v EUR vo výške príslušnej hodnoty Vstupného bonusu, a táto suma bude pripočítaná k reálnemu zostatku v EUR na hernom účte Hráča a Hráč s ňou môže voľne disponovať, ako bolo uvedené vyššie. Ak teda napr. hodnota prvého vkladu tipujúceho predstavovala 1 000 EUR a viac, hodnota Vstupného bonusu potom predstavovala 1 000 bonusových prostriedkov (viď jeho maximálny limit vyššie), potom hodnota bonusových prostriedkov, ktorú možno previesť do reálneho zostatku v EUR po splnení všetkých podmienok v týchto pravidlách predstavuje 1 000 EUR.

8. V rámci internetovej aplikácie má však každý Hráč, kedykoľvek v priebehu plnenia podmienky pretočenia jednoduchú možnosť náhľadu na aktuálne stavy reálnych peňažných prostriedkov v EUR aj bonusových prostriedkov a zmien ich hodnôt v závislosti od plnenia podmienky pretočenia Vstupného bonusu.

9. Každému Hráčovi môže byť Vstupný bonus priznaný maximálne jedenkrát.

A to po celú dobu jeho účasti na hazardných hrách v spoločnosti TIPSPORT SK, a.s., a to aj v prípade jeho opakovanej registrácie.

10. Ak Hráč využil v rámci produktu Tipsport kasíno viac rôznych bonusov, sú podmienky pre jednotlivé bonusy plnené postupne; najskôr sa vždy dodržiavajú podmienky bonusu, ktorý bol aktivovaný ako prvý. Nesplnenie podmienok niektorého z bonusov nemá vplyv na bonus ďalší, ak budú pri takom bonuse podmienky splnené.

11. V prípade podozrenia na zneužitie Vstupného bonusu si spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. vyhradzuje právo bonus zrušiť a odobrať, rovnako tak aj prípadné súvisiace bonusové výhry.

12. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí Hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu elektronicky.

13. TIPSPORT SK, a.s. si vyhradzuje právo tieto Pravidlá kedykoľvek a akokoľvek zmeniť a/alebo poskytovanie ďalších Vstupných bonusov bez náhrady zrušiť; vždy však musí dodržať podmienky už akceptovanej ponuky využitia Vstupného bonusu Hráčom.

Zaregistruj sa ešte dnes na Tipsporte so vstupným casino bonusom až do výšky €1,000!