Spread-Bet Roulette návod: Stolová hra zadarmo

Dnes si prestavíme stolovú hru Spread-Bet Roulette od spoločnosti Cammegh, ktorú si môžete zahrať o reálne peniaze alebo zadarmo aj v dvoch slovenských online kasínach. Pokiaľ hľadáte návod na Spread-Bet Roulette, ste na správnom mieste, kde sa dozviete o všetkých možnostiach, ktoré hra ponúka.

Dnes si prestavíme stolovú hru Spread-Bet Roulette od spoločnosti Cammegh, ktorú si môžete zahrať o reálne peniaze alebo zadarmo aj v dvoch slovenských online kasínach. Pokiaľ hľadáte návod na Spread-Bet Roulette, ste na správnom mieste, kde sa dozviete o všetkých možnostiach, ktoré hra ponúka.

Spread-Bet Roulette môžete nájsť zadarmo v casine Fortuna a casine DOXXbet, keď kliknete pri spustení hry na možnosť Hrať pre zábavu alebo Demo. Spread-Bet Roulette je hra so stávkami a pevnými výplatami vytvorená na základe hry Ruleta.

Spread-Bet Roulette návod
Spread-Bet Roulette – Návod

Spread-Bet Roulette – Návod:

K dispozícii je 37 očíslovaných polí, od 0 do 36, na vonkajšom kolese. Na každé polo možno uskutočniť stávku ako v štandardnej rulete. K dispozícii je aj vnútorné koleso s rovnakými očíslovanými poľami. Okrem alebo namiesto klasických ruletových stávok môžete uskutočniť aj Stávky na viacero čísel v rozsahu 0 – 1, 2 – 11, 12 – 18, 19 – 33, 34 – 54, 55 – 67 a 68 – 72.

Výsledky Stávok na viacero čísel predstavujú súčty vnútorného a vonkajšieho kolesa. Príklad: Ak guľôčka zastane v poli 10 na vonkajšom kolese a v poli 20 na vnútornom kolese, výsledok Stávky na viacero čísel je 30.

Inštrukcie

Hra Spread-Bet Roulette sa hrá v režime na šírku a výšku na smartfónoch a tabletoch.

Ťuknutím na tlačidlo POKRAČOVAŤ na úvodnej obrazovke vstúpite do hlavnej hry. Ak ťuknete najprv na možnosť NABUDÚCE NEZOBRAZOVAŤ a potom ťuknete na tlačidlo POKRAČOVAŤ, úvodná obrazovka sa nezobrazí pri ďalšom spustení hry.

Pre smartfóny sú k dispozícii tri zobrazenia:

• Stôl stávok, na ktorom možno uskutočniť stávky.
• Stôl susediacich čísel, na ktorom možno uskutočniť stávky na susediace čísla.
• 3D koleso. na ktorom vidno ruletové koleso.

Posunutím doľava alebo doprava alebo ťuknutím na tlačidlá KOLESO, SUSEDIACE ČÍSLA a SPÄŤ na bokoch obrazovky zmeníte zobrazenie.

Na tabletoch tuknutím na malý obrázok stola so susediacimi stávkami alebo stola stávok zmeníte stôl v hre. Tlačidlá KOLESO, SUSEDIACE ČÍSLA a SPÄŤ sa na tabletoch nenachádzajú.

STÔL STÁVOK

• Rôzne hodnoty žetónom, ktoré možno použiť na uskutočnenie stávok, sú zobrazené v ponuke žetónov. Ťuknutím na žetón v ponuke žetónov ho vyberte.

• V režime na šírku na smartfónoch sa ponuka žetónov zobrazí za stolom stávok a stolom so susediacimi stávkami. Na tabletoch sa ponuka žetónov nachádza na ľavej strane stola stávok a stola so susediacimi stávkami.

• V režime na výšku pre smartfóny sa ponuka žetónov nachádza na ľavej strane stola stávok a tiež na ľavej strane stola susediacich stávok.

• V režimoch na šírku a výšku možno umiestnenie ponuky žetónov zmeniť pomocou funkcie ľavej alebo pravej ruky ťuknutím na tlačidlo ľavej ponuky.

• Ak chcete uskutočniť stávku, ťuknite na požadovaný žetón a potom ťuknite na číslo alebo čísla, na ktoré chcete uskutočniť stávku. Vybrané čísla sa zvýraznia nabielo, kým nepotiahnete prstom. V ponuke žetónov sa možno pohybovať.

• K dispozícii je množstvo rôznych stávok v hre Spread-Bet Roulette vrátane stávok uskutočnených na viacero čísiel jedným žetónom.

• Môžete uskutočniť množstvo rôznych stávok s rôznymi hodnotami, ak potenciálne výhry neprekročia maximálnu výplatu jednej hry.

• Ak chcete uskutočniť ďalšiu stávku s inou hodnotou, ťuknite na žetón s inou hodnotou.

• Celková hodnota vami uskutočnenej stávky sa zobrazí v poli CELKOVÁ STÁVKA v pravej dolnej časti obrazovky.

• Ťuknutím na tlačidlo ZDVOJNÁSOBIŤ zdvojnásobíte všetky stávky momentálne umiestnené na stole.

• Ťuknutím na tlačidlo SPÄŤ odstránite zo stola poslednú uskutočnenú stávku.

• Ťuknutím na tlačidlo ODSTRÁNIŤ odstránite všetky stávky, ktoré sú momentálne na stole.

• Minimálne a maximálne celkové stávky sú zobrazené za stolom. Ak ťuknete na tento text, zobrazí sa kontextové okno s podrobnosťami o všetkých limitoch stola.

• Každá pozícia na stole má minimálnu a maximálnu stávku. Ak sa pokúsite uskutočniť vyššiu stávku ako je maximálna stávka alebo nižšiu stávku ako je minimálna stávka, tieto stávky sa nepríjmu a zobrazí sa správa, ktorá vás o tom bude informovať.

• Panel s percentami zobrazuje percentuálnu šancu na výhru vašej aktuálnej stávky. Na smartfónoch sa nachádza sa v pravej hornej časti obrazovky a na tabletoch sa nachádza v strede obrazovky.

• História výsledkov zobrazuje predchádzajúce herné výsledky. Na smartfónoch sa nachádza v hornej časti obrazovky a na tabletoch sa nachádza napravo od kolesa.

• Ťuknutím na tlačidlo SUSEDIACE ČÍSLA prejdete na zobrazenie stola stávok na susediace čísla.

• Ťuknutím na tlačidlo KOLESO prejdete na zobrazenie ruletového kolesa.

• Po uskutočnení stávky ťuknutím na tlačidlo TOČIŤ spustite hru.

RULETOVÉ KOLESO

• Ťuknutím na tlačidlo TOČIŤ po uskutočnení stávky automaticky prejdete na obrazovku s ruletovým kolesom. Prístup k ruletovému kolesu získate aj ťuknutím na pole KOLESO v zobrazení stola stávok.

• Vonkajšie koleso sa roztočí jedným smerom, vnútorné koleso sa roztočí opačným smerom a potom sa vhodí guľôčka. Nakoniec sa vnútorné koleso uzamkne k vonkajšiemu kolesu a guľôčka zastane v jednom z očíslovaných polí vonkajšieho kolesa.

• Ak uskutočníte stávku na očíslovaný otvor vonkajšieho kolesa a guľôčka v ňom zastane, udelí sa vám výhra.

• Výhra sa vám udelí, aj keď ste uskutočnili Stávku na viacero čísel na súčet očíslovaných polí vonkajšieho kolesa a vnútorného kolesa, v ktorom guľôčka zastala.

• Otvor, v ktorom zastala guľôčka, sa zobrazí v ľavej dolnej časti obrazovky.

• Keď guľôčka zastane, zobrazia sa tlačidlá ZDVOJNÁSOBIŤ A ROZTOČIŤ a ZOPAKOVAŤ STÁVKU A ROZTOČIŤ.

• Ťuknutím na tlačidlo ZDVOJNÁSOBIŤ A TOČIŤ zdvojnásobíte predchádzajúce stávky a spustíte ďalšiu hru.

• Ťuknutím na tlačidlo ZOPAKOVAŤ STÁVKU A ROZTOČIŤ uskutočníte rovnaké stávky ako v predchádzajúcej hre a spustíte ďalšiu hru.

• Ťuknutím na tlačidlo SPÄŤ sa vrátite do zobrazenia stola stávok. Značka sa umiestni na výherné číslo z posledného točenia. Na stole stávok sa zobrazia aj tlačidlá ZOPAKOVAŤ STÁVKU A ROZTOČIŤ a ZDVOJNÁSOBIŤ A ROZTOČIŤ.

STÔL SO SUSEDIACIMI STÁVKAMI

• Prístup k zobrazeniu stola susediacich stávok získate ťuknutím na pole SUSEDIACE STÁVKY v zobrazení stola stávok. Stôl susediacich stávok umožňuje uskutočniť niekoľko typov stávok nedostupných na stole stávok.

• K dispozícii je 5 očíslovaných tlačidiel SUSEDIACE ČÍSLA. Ťuknite na tlačidlo SUSEDIACE ČÍSLA. Potom ťuknite na číslo na oblasti stávok, aby sa uskutočnila stávka na dané číslo a susediace čísla naľavo a napravo.

Napríklad ťuknutím na tlačidlo SUSEDIACE ČÍSLA označené číslom 1 a ťuknutím na číslo 2 na oblasť stávok uskutočníte stávku na číslo 2 a čísla nachádzajúce sa hneď napravo a naľavo od čísla 2 (číslo 21 na pravej strane a číslo 25 na ľavej strane). Ťuknutím na tlačidlo SUSEDIACE ČÍSLA označené číslom 4 a ťuknutím na číslo 2 na oblasť stávok uskutočníte stávku na číslo 2 a 4 čísla nachádzajúce sa napravo a naľavo od čísla 2 (čísla 21, 4, 19 a 15 na pravej strane a čísla 25, 17, 34 a 6 na ľavej strane).

• Ťuknutím na možnosť Tier, Orphelins alebo Voisins Du Zero uskutočníte špeciálne stávky, ako je uvedené nižšie v tabuľke výplat.

• Po uskutočnení stávky ťuknutím na tlačidlo TOČIŤ spustite hru.

• Ťuknutím na tlačidlo SPÄŤ sa vrátite do zobrazenia stola stávok.

TLAČIDLÁ

ZDVOJNÁSOBIŤ – zdvojnásobí všetky aktuálne stávky (ak sa neprekročí nastavený limit).
ODSTRÁNIŤ STÁVKY – zo stola sa odstránia všetky stávky.
TOČIŤ – roztočí sa ruletové koleso so všetkými aktuálnymi stávkami.
ZOPAKOVAŤ STÁVKU – uskutoční sa rovnaká stávka ako v predchádzajúcom kole.
ZDVOJNÁSOBIŤ A ROZTOČIŤ – zdvojnásobí všetky aktuálne stávky (ak sa neprekročí nastavený limit) a roztočí koleso. Ak neboli uskutočnené žiadne nové stávky, ťuknutím na toto tlačidlo sa zopakujú a zdvojnásobia predchádzajúce stávky a roztočí sa koleso.
ZOPAKOVAŤ STÁVKU A ROZTOČIŤ – uskutoční sa rovnaká stávka ako v predchádzajúcom kole a roztočí sa ruletové koleso. SPÄŤ – ťuknutím sa odstráni zo stola posledná stávka.

FUNKCIA GREEN WIN

Vyhrajte dvojnásobok všetkých počiatočných vedľajších stávok na viacero čísel, keď guľôčka zastane na zelenej 0 na vonkajšom kolese, bez ohľadu na výsledok stávky na viacero čísel.

Stávky na susediace čísla:

Ak vyhrá ktorékoľvek číslo zo stávky na susediace čísla, udelí sa výhra v pomere 35 : 1. Stávky na susediace čísla platia len pre čísla na vonkajšom kolese.

Voisins du Zero znamená “Susediace čísla nuly”. Ide o čísla umiestnené na kolese medzi číslami 22 a 25. Ťuknutím na možnosť Voisins Du Zero v zobrazení poľa stávok uskutočnite stávku. Celkovo sa staví 9 žetónov vybratej hodnoty:

• 2 žetóny sa stavia ako rozdelená stávka na čísla 0/2/3
• 1 žetón sa staví ako rozdelená stávka na čísla 4/7
• 1 žetón sa staví ako rozdelená stávka na čísla 12/15
• 1 žetón sa staví ako rozdelená stávka na čísla 18/21
• 1 žetón sa staví ako rozdelená stávka na čísla 19/22
• 2 žetóny sa stavia ako rozdelená stávka na čísla 25/26/28/29
• 1 žetón sa staví ako rozdelená stávka na čísla 32/35

Stávky Tiers pokrývajú jednu tretinu stola – čísla umiestnené na tretine kolesa oproti 0, napríklad medzi číslami 27 a 33. Ťuknutím na možnosť Tier v zobrazení poľa stávok uskutočnite stávku. Celkovo sa staví 6 žetónov vybratej hodnoty:

• 1 žetón sa staví ako rozdelená stávka na čísla 5/8
• 1 žetón sa staví ako rozdelená stávka na čísla 10/11
• 1 žetón sa staví ako rozdelená stávka na čísla 13/16
• 1 žetón sa staví ako rozdelená stávka na čísla 23/24
• 1 žetón sa staví ako rozdelená stávka na čísla 27/30
• 1 žetón sa staví ako rozdelená stávka na čísla 33/36

Stávky Tiers platia len pre čísla na vonkajšom kolese.

Stávka Orphelins pokrýva 8 čísiel. Orphelins znamená “Siroty“. Tieto čísla tvoria dve oblasti kolesa, ktoré nepatria do skupiny Tiers ani Voisins du Zero. Ťuknutím na možnosť Orphelins v zobrazení poľa stávok uskutočnite stávku. Celkovo sa staví 5 žetónov vybratej hodnoty:

• 1 žetón sa staví ako stávka na číslo 1
• 1 žetón sa staví ako rozdelená stávka na čísla 6/9
• 1 žetón sa staví ako rozdelená stávka na čísla 14/17
• 1 žetón sa staví ako rozdelená stávka na čísla 17/20
• 1 žetón sa staví ako rozdelená stávka na čísla 31/34

Stávky Orphelins platia len pre čísla na vonkajšom kolese. Číslo 17 je súčasťou dvoch stávok (14/17 a 17/20).

Poznámka k odpojeniam: ak sa počas hry odpojíte od internetu, znova sa prihláste do kasína. Automaticky budete presmerovaní späť do hry. V hre môžete pokračovať na rovnakom mieste, keď došlo k prerušeniu pripojenia. Ak hru znova otvoríte bez opätovného prihlásenia sa do kasína, hra začne úplne od začiatku. V oboch prípadoch sa vyplatia predchádzajúce výhry.

Teoretická návratnosť (RTP) je 97,30%.

Získaj 100 spinov ZADARMO (50 iba za registráciu) a €1,000 vstupný casino bonus na DOXXbete!