Vstupný bonus Fortuna 💯 casina vystúpal na €1,000

Fantastický vstupný bonus Fortuna casina môže teraz získať každý novo registrovaný hráč. Ak sa chceš zabaviť kedykoľvek, či už z pohodlia domova alebo na dlhých cestách, neváhaj a zaregistruj sa ešte dnes. Fortuna má pre nových hráčov pripravený ešte dva ďalšie bonusy – €250 vstupný bonus a 150 free spinov ZADARMO!

roztoč ruletu vstupný bonus Fortuna
Vstupný bonus Fortuna

Ruletu, automaty a ďalšie hry si navyše môžeš najprv zadarmo vyskúšať v demo verzii. Pre získanie vstupného bonusu je potrebné založenie účtu v online casino Fortuna. Následne treba vložiť na konto minimálne €3 do 15-tich dní od registrácie.

Na účet ti bude následne pripísaný bonus v hodnote tvojho vkladu, a to až do výšky €1,000! Na získanie bonusu je potrebné jeho hodnotu prestávkovať 25-krát v priebehu 30-tich dní od pripísania bonusu.

Aktuálny progres môžeš sledovať v hráčskom konte. Jednotlivé hry sa započítavajú do prestávkovania rôznym percentom:

Hracie automaty 100%, ruleta 20% a blackjack 10% z hodnoty stávky.

€1,000 vstupný bonus Fortuna kasína však nie je pre všetkých ako šitý na mieru a preto ponúka Fortuna aj menší €250 vstupný bonus. Ten má podobné podmienky na uplatnenie, ale jedna zmena sa predsa len nájde. Ocenia ju všetci uchádzači o tento bonus, pretože na jeho vyčistenie potrebuje prestávkovať jeho hodnotu o niečo menej. A to len 20-krát.

Treťou a zároveň poslednou možnosťou vstupného bonusu v online casine Fortune je využiť ponuku 150 spinov zadarmo. Tento bonus sa delí na 3 rovnaké časti a jeho získanie je naozaj jednoduché. Po prvom vklade na účet v minimálnej hodnote €10 dostane 50 voľných pretočení na hru Berry Berry Bonanza.

Druhý €10 vklad má zaistí ďalších 50 spinov zadarmo, ktoré môžete tento krát použiť v automatovej hre Gem Heat. A tretích 50 free spinov ku kasínovej hre Royal Respin Deluxe vám bude pripísaných na konto po treťom vklade aspoň za €10.

Pre zákazníkov, ktorí majú zároveň radi aj športové stávkovanie, pripravila Fortuna mix v podobne vstupného bonusu €30 stávka bez rizika + 30 free spinov. Po dokončení registrácie je potrebné urobiť vklad na účet v minimálnej hodnote 10 eur. Nezabudni, že bonus platí iba 7 dní. Voľné točenia sa vzťahujú na hru White King.

€30 stávka bez rizika na tipovanie dáva stávkujúcemu možnosť podať tiket absolútne bez obáv. Pokiaľ mu tiket nevyjde, stávková kancelária Fortuna mu obratom vráti na účet prehratú sumu v maximálnej výške €30 úplne zadarmo.

€1,000 vstupný bonus Fortuna casina – Podmienky pre získanie:

• Vstupný bonus do FORTUNA CASINO získa hráč, ktorý splní všetky podmienky na získanie bonusu. Za prvý vklad do FORTUNA CASINO (ďalej len „Bonus“), uvedené v týchto pravidlách na získanie vstupného bonusu do FORTUNA CASINO (ďalej len „Pravidlá“) stanovených spoločnosťou FORTUNA SK, a.s., so sídlom Einsteinova 23, Bratislava, PSČ 851 01, IČO: 00684881, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 123/B (ďalej len „spoločnosť FORTUNA“).

• Na získanie Bonusu je nutné, aby hráč bol oprávnený zúčastniť sa internetových hier v internetovom kasíne (ďalej len spoločne ako „Casinové hry“) podľa pravidiel stanovených v príslušnom hernom pláne (ďalej len „Herný plán“) a ďalej splnil podmienky stanovené v týchto Pravidlách. FORTUNA CASINO sa vzťahuje na prevádzkovanie Casinových hier, ktoré prevádzkuje spoločnosť FORTUNA.

• Výška Bonusu zodpovedá 100% výške prvého vkladu. T. j. prvého prevodu finančných prostriedkov, ktoré hráč prevedie na svoj hráčsky účet (ďalej len „Prvý vklad“). Maximálna výška Bonusu predstavuje 1,000,- Eur (slovom: tisíc eur). Minimálna výška Prvého vkladu na získanie Bonusu predstavuje 3,- Eur (slovom: tri eurá). Prvým vkladom sa rozumie prvý prevod finančných prostriedkov na hráčsky účet po úspešnej registrácii v spoločnosti FORTUNA.

Na získanie Bonusu je hráč povinný prijať ustanovenia týchto Pravidiel

A to prostredníctvom príslušnej funkcionality na ifortuna.sk, prostredníctvom ktorej sa účastní Casinových hier prevádzkovaných spoločnosťou FORTUNA. Pre získanie Bonusu je hráč povinný previesť Prvý vklad na hráčsky účet do 15 dní od registrácie. V opačnom prípade možnosť na Bonus zaniká.

V prípade, ak hráč Bonus odmietne, automaticky tým dôjde k odmietnutiu všetkých prípadných ďalších vstupných bonusov, ktoré spoločnosť FORTUNA ponúka, resp. bude ponúkať v rámci FORTUNA CASINO. Ak hráč Bonus neodmietne, Bonus bude hráčovi pripísaný na hráčsky účet automaticky potom, čo hráč splní podmienky na jeho získanie.

• Na výber peňažnej čiastky zodpovedajúcej výške Bonusu z hráčskeho účtu je nutné, aby hráč uzavrel stávky na Casinové hry prevádzkované spoločnosťou FORTUNA v minimálnej výške, ktorá sa rovná výške získaného bonusu vynásoného koeficientom 25, a to v lehote 30 dní odo dňa pripísania Bonusu, avšak iba za predpokladu, že na hráčskom účte hráča budú po splnení uvedených podmienok finančné prostriedky vo výške Bonusu k dispozícií. Prostriedky z vkladu, ktoré prevýšia sumu vstupného bonusu (max. 1,000,- Eur; slovom: tisíc eur), môžu byť vybrané podľa uváženia hráča bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku. Tieto prostriedky budú držané na “disponibilnom zostatku”, odkiaľ ich hráč môže vybrať.

• Na účely splnenia podmienok uzatvorenia stávok v hodnote stanovenej v článku 5. týchto Pravidiel sa výška stávky na hracie automaty započítava zo 100%, na rulety z 20% a na stolné hry z 10% (napríklad blackjack). Pokiaľ teda hráč uzavrie stávku na rulete vo výške 10,- Eur (slovom: desať eur), budú na účely uzatvorenia stávok podľa týchto Pravidiel započítané 2,- Eur (slovom: dve eurá).

• Do momentu splnenia podmienok uzatvárania stávok na Casinové hry prevádzkovaných spoločnosťou FORTUNA vo výške stanovenej v článku 5. týchto Pravidiel dôjde k dočasnému obmedzeniu hráča pri zaobchádzaní s jeho zostatkom na hráčskom účte.

Obmedzenie sa bude riadiť nasledujúcimi pravidlami:

a: Pokiaľ zostatok na hráčskom účte bude vyšší ako 0,10 Eur (slovom: desať centov). A hráč neuzavrie stávky vo výške stanovenej v týchto Pravidlách. Hráč oprávnený previesť zostatok z hráčskeho účtu len vo výške, ktorá je na hráčskom účte označená ako „Hotovostný Zostatok“;

b: Potvrdením voľby hráča na prevod podľa bodu a) stráca hráč nárok na finančné prostriedky, ktoré sú na hráčskom účte označené ako „Bonusový Zostatok“ (t.j. Bonus a všetky výhry hráča zo stávok uzavretých na Casinové hry prevádzkovaných spoločnosťou FORTUNA počas plnenia podmienok na získanie Bonusu).

• Ak bude kedykoľvek v období stanovenom na uzavretie stávok podľa článku 5. týchto Pravidiel celkový zostatok na hráčskom účte hráča menej ako 0,10 Eur (slovom: desať centov), dôjde k zrušeniu Bonusu. hráč je naďalej oprávnený prevádzať a vyberať z hráčskeho účtu peňažné prostriedky podľa svojej vôle, vždy však v súlade s Herným plánom a príslušnými právnymi predpismi. Povinnosť hráča uzatvoriť stávky v stanovenej výške taktiež zaniká uplynutím doby stanovenej na uzatvorenie stávok podľa článku 5. týchto Pravidiel.

Pripísanie bonusu na dočasný účet

• V prípade, že Bonus bude hráčovi pripísaný na tzv. dočasný hráčsky účet a hráč nesplní všetky podmienky na dokončenie registrácie v spoločnosti FORTUNA tak, aby v stanovenej lehote došlo k zmene dočasného hráčskeho účtu na hráčsky účet, bude výška Bonusu, resp. „Bonusového zostatku odpočítaná z hráčskeho účtu. V prípade, že by aktuálny zostatok hráčskeho účtu bol menej ako výška Bonusu, resp. Bonusového zostatku, bude z hráčskeho účtu odpočítaný iba aktuálny zostatok. Dočasný hráčsky účet je účet, ktorý nesplnil všetky podmienky na dokončenie registrácie v spoločnosti FORTUNA. Na tomto účte hráč nie je oprávnený vykonávať stávky na Casinové hry, ani iné činnosti spojené s hraním s výnimkou vkladu peňažných prostriedkov.

• Pri uzatváraní stávok sú najprv použité peniaze, ktoré hráč previedol na hráčsky účet a následne sú použité peniaze, ktoré hráč získal ako Bonus.

• Ak hráč využil v rámci FORTUNA CASINO viac rôznych bonusov, podmienky pre jednotlivé bonusy sa plnia postupne tak, že najprv sa plnia podmienky bonusu, ktorý bol aktivovaný najskôr; tým však nie je ovplyvnená lehota na splnenie podmienok pre jednotlivé bonusy, stanovená v príslušných pravidlách. Nesplnenie podmienok na získanie niektorého z bonusov nemá vplyv na získanie iného bonusu, ak budú podmienky na získanie takého bonusu splnené.

Lehoty na získanie bonusu:

• Lehoty stanovené v týchto Pravidlách na získanie Bonusu, resp. plnenie podmienok Bonusu, sa počítajú od momentu úhrady Prvého vkladu a pripísania Bonusu.

• Bonus je určený iba amatérskym hráčom a je viazaný na jednu osobu, emailovú adresu, telefónne číslo, číslo príslušnej platobnej metódy (napr. Platobnej karty), IP adresu a MAC adresu hráča.

• V prípade podozrenia zo zneužitia Bonusu si spoločnosť FORTUNA vyhradzuje právo Bonus odobrať, rovnako ako prípadné súvisiace výhry (všetko evidované ako „Bonusový Zostatok“), to všetko v závislosti od rozhodnutia spoločnosti FORTUNA.

• Spoločnosť FORTUNA si vyhradzuje právo tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť a/alebo Bonus bez náhrady zrušiť. Na získanie Bonusu neexistuje právny nárok.

• Na ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú regulované v týchto Pravidlách, primerane platí príslušný Herný plán. V prípade rozporu medzi týmito Pravidlami a Herným plánom majú prednosť ustanovenia príslušného Herného plánu.

• Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20.1.2020.

Získaj 150 spinov ZADARMO len za registráciu a €1,000 vstupný casino bonus na Fortune!